A K E R E N D A M - E X P E D I T I E
Groot onderhoud en replica...


Op dit moment, herfst 2004, is het kanon in redelijk goede conditie al zijn er verontrustende tekenen. Op enkele plaatsen vertoont het kanon barsten in de coating die wijzen op een corosieproces van binnenuit.
De meest voor de hand liggende verklaring voor deze corosie is het gegeven dat het droogproces van het kanon met verwarmde stikstof minder lang heeft geduurd dan we aanvankelijk hadden gepland.

Het kanon zal binnenkort geheel opnieuw worden gedroogd en gecoat, en omdat dit omvangrijk onderhoud is wil de Stichting Akerendam Expeditie de gelegenheid aangrijpen om van het kanon een mal te laten vervaardigen.
Deze mal zal worden opgeslagen, en kan worden gebruikt voor het gieten van een replica in het geval het kanon in de toekomst onherstelbaar zal beschadigen als gevolg van corrosie.

Op dit moment werft de Stichting Akerendam Expeditie de benodigde fondsen voor de onderhoudswerkzaamheden en vervaardiging van de mal. Uw hulp is daarbij meer dan welkom, en de stichting beloont uw bijdrage dan ook met een DVD van de documentaire film die is gemaakt over de Akerendam Expeditie!
Als u een bijdrage van 20 euro overmaakt op giro 7912112 t.n.v. Stichting Akerendam Expedition te Oosterbeek, onder vermelding van uw naam en adres, dan ontvangt u de DVD (of Video indien u dit aangeeft) per post thuis.
U wordt door middel van een nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de vorderingen van de werkzaamheden.

Home| Berging| Conservering| Tentoonstelling| Sponsors| Expeditie Team