A K E R E N D A M - E X P E D I T I E
Noorwegen enthousiast Marco Derksen geeft lezingen over de Akerendam Expeditie.
Aan de orde komen zaken als de voorbereidingen, archeologie, de feitelijke expeditie en het conserveringsproces.
De presentatie duurt ca. 2 uur en wordt ondersteund door video en dia's.

De lezing is een leuk idee voor een avondje voor duikverenigingen en duikscholen, businessclubs en scholen die jongeren willen motiveren tot creativiteit en avontuurlijk denken en handelen.

Voor archeologen biedt de lezing inzichten in de, door het expeditieteam in samenwerking met KEMA in Arnhem, ontwikkelde methode voor het conserveren van gietijzer dat lang op de bodem van de oceaan heeft gelegen.

Bel voor meer informatie of een afspraak voor een lezing met Marco: 026 339 05 39 of 0654 33 62 77
Home| Berging| Conservering| Tentoonstelling| Replica| Sponsors| Expeditie Team

Email aan Marco Derksen