A K E R E N D A M - E X P E D I T I E
In augustus 1999 vertrok een groep van 9 Nederlandse sportduikers naar het eiland Runde, voor de kust van Noorwegen. Doel van de reis was de berging van één van de kanonnen van het in 1725 voor de kust van Runde gezonken VOC schip Akerendam.
Marco Derksen, enthousiast sportduiker en duikinstructeur, nam het initiatief tot de Akerendam Expeditie, en wist veel sponsors te werven die bereid waren het project met financiële middelen, kennis en materiaal te ondersteunen.
De voorbereidingen begonnen in 1996 met het aanvragen van toestemming van de Nederlandse en Noorse overheden. Dit bleek geen eenvoudige opgave omdat archeologie, en in het bijzonder onderwaterarcheologie, is voorbehouden aan specialisten.
Marco vroeg KEMA in Arnhem om deelname in het project waar het hoog technologisch onderzoek naar het conserveren van gietijzer betreft. KEMA was bereid het project te ondersteunen, hetgeen voor de betrokken overheden voldoende reden was voor het verlenen van toestemming tot het bergen van één van de kanonnen van de Akerendam. Uiteindelijk vond de Akerendam Expeditie na ruim twee jaar voorbereiding en training plaats, en met succes.
Het kanon is in goede conditie opgesteld in een permanente expositie in Burgers' Zoo te Arnhem.
Berging| Conservering| Tentoonstelling| Replica| Sponsors| Expeditie Team| Lezingen

Email aan Stichting Akerendam Expeditie